Lidmaatschap

Wij zijn aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Zwembond, KNZB

  1. Een voorwaarde om ingeschreven te kunnen worden is het bezit van zwemdiploma "A". Een uitzondering wordt gemaakt voor ouderen die het zwemmen goed machtig zijn en voor leden die starten met de SuperSpetters zwemles.
  2. Het inschrijfgeld is 9,00 euro. Dit is een bondsbijdrage aan de KNZB die wij voor elk lid moeten afdragen.
  3. Wij hanteren een jaarcontributie die "vooraf' moet worden betaald in 12 termijnen van een maand of in 4 termijnen van een kwartaal.

Om lid of jeugdlid te worden moet men zich schriftelijk opgeven via het inschrijfformulier. Men kan lid zijn van meerdere zwemverenigingen maar men mag bij deelname aan wedstrijden maar voor één zwemvereniging uitkomen.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van het jaar om wat voor redenen dan ook wordt beëindigd dan blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd. In bijzondere omstandigheden kan het bestuur uitstel van betaling toestaan of een betalingsregeling voorstellen. Een lid dat contributieachterstand heeft kan de toegang tot trainingen, oefenuren en vergaderingen worden ontzegd.

Bij ernstig wangedrag kan een tijdelijke schorsing dor het bestuur worden opgelegd. Een geschorst lid verliest voor de duur van de schorsing alle rechten verbonden aan zijn lidmaatschap maar dient echter wel zijn verplichtingen na te komen.

Na aanmelding mag je 4 proeflessen (trainingen) meedoen om te kijken of je het leuk vind bij Hydra. Daarna word je officieel ingeschreven en ben je lid van Hydra.

Contributie

Contributiebedragen per 1 april 2017, per lidsoort, per maand:

Wedstrijdzwemmers€ 23,00 per maand
SuperSpetters€ 22,50 per maand
B, C, Zwemvaardigheid / recreanten€ 18,00 per maand
Triatleten€ 13,50 per maand
Trimzwemmers dinsdag- of vrijdagavond€ 13,50 per maand

Aandachtspunten bij contributiebetaling:

Rekeninginformatie

Om het uzelf en de penningmeester gemakkelijk te maken, adviseren wij u om uw bank of giro opdracht te geven tot automatische afschrijving. Deze opdracht moet u, na beëindiging van het lidmaatschap, zelf weer afzeggen.

Rabobank Gemert-Bakel rekeningnummer: NL11 RABO 0116 1441 65
t.n.v. penningmeester ZV Hydra
J.H. Snijders
St.-Severusstraat 17
5421 KL Gemert

Bij betaling graag contributie periode en naam lid vermelden.

Regeling vrijstelling contributie langdurig geblesseerden

Omdat het bestuur de vraag voor het stopzetten van de contributie vaker krijgen, ook soms voor kortstondige blessures, is hierover een beleid opgesteld, naar wat redelijk is voor leden die langere periodes niet kunnen komen zwemmen. Bij korte blessureperiodes (slechts een paar weken) wordt geen vrijstelling van contributie gehanteerd. Deze regeling is in de algemene ledervergadering van 23 maart 2017 goedgekeurd door de leden.

Het beleid is als volgt:

Nieuw in Gemert!

Nieuw in Gemert! Leren zwemmen met SuperSpetters

Snel naar

Agenda

DatumActiviteit
29 oktKlassement 1
5 novJunioren - jeugd - senioren
11 novKijkles/ouderinfomoment / Proefzwemmen
11 novRegionale Winter Kampioenschappen
12 novRegionale Winter Kampioenschappen
18 novRegionale Winter Kampioenschappen
19 novRegionale Winter Kampioenschappen
26 novClubkampioenschappen
9 decKijkles/ouderinfomoment / Diplomazwemmen
10 decMinioren-Junioren

Volledige agenda…

Vrienden van Hydra