De Hydra historie

Zwemvereniging Hydra is opgericht op 1 juli 1973 en aangesloten bij de KNZB als voortzetting van de zwemvereniging onder de naam "Gemertse Zwemclub" GZC. Bij inschrijving KNZB bleek dat de naam GZC niet gehandhaafd kon blijven omdat er al een vereniging met die naam bestond.

Zwemvereniging Hydra had en heeft als doel de zwemsport te bevorderen door middel van trainingen, opleidingen en wedstrijden. Zij heeft het wedstrijdzwemmen als voornaamste doel en zal er naar streven om voor trainingen en opleidingen hiervoor zo ruim mogelijke faciliteiten te bewerkstelligen. Tevens is er in de loop der tijd de mogelijkheid geboden om de opleiding tot wedstrijdzwemmer te combineren met het kunnen behalen van de diverse hogere zwemdiploma's.

Na het beëindigen van een periode als wedstrijdzwemmer of na het behalen van alle diploma's als recreant wordt er de mogelijkheid geboden om als triatleet, het zwemmen als deelsport te beoefenen. Dit heeft zich ontwikkeld tot een aparte afdeling van ZV Hydra, zelfs tot een eigen triatlon vereniging, die voor het zwemgedeelte bij Hydra blijft trainen op aparte uren en/of banen.

Het bestuur bestond destijds uit: voorzitter Mari Janssen, secretaris Wim van Oijen en penningmeester Mevr. W. Kuppens- van Son. Dit eerste bestuur bleef in functie tot 1978. In de beginjaren was de grote animator en trainer van de wedstrijdgroep ons huidige erelid Maarten Iven. Natuurlijk werd hij ondersteund door meerdere hulptrainers.

Een bericht van de secretaris naar de ouders in die tijd luidde: Hierbij delen wij u mede dat uit onze administratie blijkt dat uw kind verscheidene malen niet op de training is verschenen. Misschien heeft dit één of andere oorzaak. Wij zouden graag een bericht hierover van u willen ontvangen. Wil je tot een effectieve opbouw van de zwemsport komen, dan is het wel wenselijk dat men de trainingen regelmatig bezoekt.
U bericht graag tegemoet ziende teken ik, de secretaris

De allereerste clubkampioenschappen werden gehouden op 16 december 1973 om 14.00 uur, De eerste wedstrijd was op 3 februari 1974 tegen de Watervrienden uit Gemert. Het eerste kamp werd gehouden in het weekeind 23 t/m 25 april 1976. Dit was redelijk in de buurt, op de Rooije Asch, dus op de fiets er naar toe.

Snel naar

Vrienden van Hydra