Vacatures

Binnen onze zwemvereniging zijn er een aantal openstaande vacatures. Wil je iets van vrijwilligerswerk komen doen, kijk dan welke functie je het meeste aanspreekt. Bij vragen kun je altijd contact opnemen met een van de bestuursleden.

Voor alle vrijwilligers binnen onze vereniging wordt een VOG aangevraagd, conform ons preventief beleidsplan.

Inhoudsopgave

Bestuur

Voorzitter - VERVULD

Deze functie is recent vervuld door Jenny de Wit

Het bestuur doet een oproep aan alle leden en ouders: heb je interesse om met ons in gesprek te gaan over het voorzitterschap (of misschien een andere bestuursfunctie), of ken je iemand die je wel geschikt lijkt als voorzitter, meld je dan bij een van de bestuursleden. Het is in het belang van de hele vereniging dat we op korte termijn weer een volledig bestuur hebben.

Omdat een functie van voorzitter natuurlijk veel vragen oproept, hebben wij een kort functieprofiel opgesteld voor onze nieuwe voorzitter. Daarin lichten wij toen wat de taken zijn van de voorzitter, maar ook wat wij niet per se verwachten van een nieuwe voorzitter.

Wat zoeken we?

Taken van de voorzitter

In de praktijk

Wat verwachten we niet?

Bestuurslid recreantencommissie - VERVULD

Deze functie is recent vervuld door Wouter Wessels

Als bestuurslid recreantencommissie ben jij verantwoordelijk voor het recreatief zwemmen bij Hydra. Hieronder vallen de zwemlessen op zondagochtend, onze opleiding tot wedstrijdzwemmen en het tijdzwemmen. Jij zorgt dat het trainen op de zondagochtend goed verloopt en overleg met het kader. Jouw taken bestaan onder andere uit het organiseren van het tijdzwemmen, het mede-organiseren van de clubkampioenschappen en het opstellen van een jaarkalender. Jij draagt tevens zorg voor een goede communicatie rondom de doorstroming van de zondagochtend naar de wedstrijdgroep. Dit alles uiteraard in nauwe samenwerking met het kader van de zondagochtend.

Per april 2019 is het bestuur op zoek naar een nieuw bestuurslid, omdat Tom Bus na 6 jaar stopt met deze functie. Hij is officieel afgetreden tijdens de algemene ledenvergadering van 28 maart 2019, maar zal deze functie tot einde seizoen 2018-2019 blijven vervullen. Er is dan voldoende tijd om een opvolger in te leren.

Ben jij betrokken bij de recreanten en wil jij een steentje bijdragen? Meld je dan bij het bestuur voor meer informatie over deze functie.

Bestuurslid diplomazwemmen - VERVULD

Deze functie is recent vervuld door Lisanne van Gennip

Als bestuurslid diplomazwemmen ben jij verantwoordelijk voor het diplomazwemmen bij Hydra. Hieronder valt SuperSpetter én de zwemvaardigheidsdiploma's. Jij zorgt dat het diplomazwemmen op de zaterdagmiddag goed verloopt en overleg met het eindverantwoordelijke kader. Jouw taken bestaan onder andere uit het verwerken van inschrijvingen en bijhouden van de wachtlijst, het bestellen van diploma's en lesmateriaal en het opstellen van een jaarkalender.

Per september 2018 is het bestuur op zoek naar een nieuw bestuurslid, omdat Helen van Dijk na 3 jaar stopt met deze functie. Zij treed officieel af tijdens de algemene ledenvergadering op 22 maart 2018, maar zal deze functie tot einde seizoen 2017-2018 blijven vervullen. Er is dan voldoende tijd om een opvolger in te leren.

Ben jij betrokken bij het diplomazwemmen en wil jij dat dit een feestje wordt voor de kinderen? Meld je dan bij het bestuur voor meer informatie over deze functie.

Bestuurslid activiteitencommissie - VERVULD

Deze functie is recent vervuld door Esther Maas

Naast het zwemmen zijn er nog diverse andere activiteiten in of buiten het water. Om dit voor te bereiden en te organiseren is de activiteitencommissie in het leven geroepen. Zij bestaat uit ouders, trainers en oudere leden onder voorzitterschap van een bestuurslid. Zij verzorgen onder andere het jaarlijkse kamp, de sponsoractie, de Sint-Nicolaasviering, paaseieren zoeken, eventuele andere activiteiten.

Als bestuurslid activiteitencommissie ben jij verantwoordelijk voor het organiseren van deze activiteiten. Daarin wordt je uiteraard ondersteunt door een (vaste) groep vrijwilliger die deze activiteiten mee opzet. Jij zorgt dat de organisatie goed verloopt en de kosten binnen budget blijven.

Per maart 2018 is het bestuur op zoek naar een nieuw bestuurslid, omdat Wouter Wessels na 4 jaar stopt met deze functie. Hierbij een stukje uit zijn laatste jaarverslag:

Voor mij is dit het de laatste keer dat ik dit jaarverslag schijf, het wordt tijd om het stokje door te geven aan iemand die er met nieuwe energie tegenaan wil gaan om samen met de commissie leuke activiteiten te regelen. Dat betekent overigens niet dat ik het bestuur ga verlaten, er liggen nog voldoende uitdagingen binnen het bestuur die opgepakt kunnen worden. Ik hoop dat er mensen zijn die zich aanmelden om ervoor te zorgen dat we ook volgend jaar weer terug kunnen blikken op een jaar met een aantal geslaagde activiteiten.

Bestuursleden

In de breedste zin van het woord is het bestuur ook op zoek naar extra bestuursleden. In het kader van vele handen maken licht werk zoekt het bestuur vaste ondersteuning bij het uitvoeren van algemene verenigingszaken. Je neemt plaats in het bestuur als bestuurslid, maar ben niet hoofdverantwoordelijk voor een bepaalde commissie (zoals diplimazwemmen).

Het bestuur vergadert 11 keer per jaar op (meestal) de eerste donderdag van de maand.

Diplomazwemmen

Zweminstructeur leszwemmen niveau 2 of 3

Een enthousiast instructeur leszwemmen die zelfstandig een groepje kan begeleiden. Wij zwemmen volgens de zwemmethode van de KNZB: “SuperSpetters”, waarbij je een groepje van maximaal 8 kinderen leert zwemmen. Dit is elke zaterdagmiddag 45 minuten.

Criteria:

Wij bieden:

Vind je het leuk om met kinderen te werken en houd je van zwemmen? Wil je graag ervaring opdoen met het geven van zwemlessen en heb je interesse of wil je meer informatie neem dan contact op met Lisanne van Gennip op superspetters@zvhydra.nl.

Wedstrijdgroep

Zonder officials kunnen er geen wedstrijden worden gezwommen. Wij zijn dan ook op zoek naar officials op diverse niveaus. Wat houdt het nu in?

Tijdwaarnemer / keerpuntcommissaris (3 en 4)

Wedstrijdzwemmen gaat natuurlijk om de zo snelst mogelijke tijd te zwemmen in een race. De tijdwaarnemer registreert de tijden en functioneert daarnaast ook als keerpuntcommissaris. Hierbij ziet hij of zij er op toe dat de keerpunten op de juiste wijze worden uitgevoerd. De tijdsbesteding hiervoor is na behalen diploma ongeveer 12 uur per jaar.

Opleiding:4 cursus avonden van 2.5 uur in de eigen regio. Één mondeling examen van 20 minuten. Dus 5 avonden. Waarna je Tijdwaarnemer 4 bent. Nadat je 2 x beoordeeld bent in de praktijk (tijdens wedstrijden) wordt je bevorderd tot niveau 3.
Gedurende het seizoen:Je wordt door de eigen vereniging tijdens wedstrijden ingezet. Hierbij wordt rekening gehouden met de wedstrijden waarbij het eigen kind zwemt.
Hoe vaak?Er wordt verwacht dat je (gemiddeld) gedurende 4 wedstrijden per jaar fungeert.
Voordelen:Tijdens de wedstrijd wordt je voorzien van een drankje, je hebt een eerste rang plaats om je kind(eren) te zien zwemmen, je zit niet op een volle en warme tribune (of zelfs in een kantine).
Nadelen:Tijdens het inzwemmen heb je een “Jury”vergadering. Kletsen met andere ouders op de tribune kan niet omdat je een betere plaats hebt.

Starter (2)

Zoals de naam al zegt, is de Starter verantwoordelijk voor de startprocedure. Een fluit of een ‘startpistool’ is het voornaamste gereedschap van de Starter. Hij of zij zorgt er voor dat de deelnemers met een helder startsignaal beginnen aan de race.
Het is aan te raden om voor deze opleiding eerst tijdwaarnemer te hebben.
De tijdsbesteding hiervoor is na behalen diploma ongeveer 12 uur per jaar.

Opleiding:2 cursus avonden van 2.5 uur meestal in Tilburg. Dus 2 avonden. Waarna je aankomend starter bent. Nadat je 2 x beoordeeld bent in de praktijk (tijdens wedstrijden) wordt je bevorderd tot starter.
Gedurende het seizoen:Je wordt door de KNZB tijdens wedstrijden ingezet, meestal bij de eigen vereniging. Hierbij wordt rekening gehouden met de wedstrijden waarbij het eigen kind zwemt. Er wordt verwacht dat je (gemiddeld) gedurende 4 wedstrijden per jaar fungeert.
Voordelen:Tijdens de wedstrijd wordt je voorzien van een drankje, je hebt een eerste rang plaats om je kind(eren) te zien zwemmen, je zit niet op een volle en warme tribune (of zelfs in een kantine).
Nadelen:Tijdens het inzwemmen heb je een “Jury”vergadering. Kletsen met andere ouders op de tribune kan niet omdat je een betere plaats hebt.

Jurysecretaris (J)

De jurysecretaris heeft bij een zwemwedstrijd de verantwoording over de juiste verwerking van alle resultaten. De jurysecretaris wordt vaak geassisteerd door iemand achter de computer. De gezwommen tijden en eventuele opgelopen diskwalificaties worden door het jurysecretariaat verwerkt tot een uitslag
Het is aan te raden om voor deze opleiding eerst tijdwaarnemer te hebben.
De tijdsbesteding hiervoor is na behalen diploma ongeveer 12 uur per jaar.

Opleiding:3 cursus avonden van 2.5 uur meestal in Tilburg. Dus 3 avonden. Waarna je aankomend starter bent. Nadat je 2 x beoordeeld bent in de praktijk (tijdens wedstrijden) wordt je bevorderd tot jurysecretaris.
Gedurende het seizoen:Je wordt door de KNZB tijdens wedstrijden ingezet, meestal bij de eigen vereniging. Hierbij wordt rekening gehouden met de wedstrijden waarbij het eigen kind zwemt. Er wordt verwacht dat je (gemiddeld) gedurende 4 wedstrijden per jaar fungeert.
Voordelen:Tijdens de wedstrijd wordt je voorzien van een drankje. Je bent als eerste op de hoogte van de resultaten van de zwemmers. Zeer veel verantwoordelijkheid en prima opstap voor verdere official carrière (Kamprechter en scheidsrechter.
Nadelen:Tijdens de wedstrijden is het een “planning”om je eigen kind te zien zwemmen. Meestal zit je in een afzonderlijke ruimte.

Trainer / coach

De trainer/ coach begeleid de zwemmers in hun volledige zwemloopbaan. Je maakt de zwemmers beter op technisch en conditioneel niveau en draagt bij tot het behalen van PR’s en limieten. Je bouwt mee aan de teamgeest binnen de wedstrijdgroep. Motiveert, stimuleert en adviseert zwemmers tijdens de trainingen en wedstrijden.

De tijdsbesteding hiervoor is volledig in overleg met de trainers groep/hoofdtrainer. We gaan uit van minimaal 1 uur training per week + 3 wedstrijden per jaar.

Opleiding:Intern in het tempo wat past bij het aantal trainingsuren. Indien nodig en gewenst enkele avonden theorie. Na de interne opleiding is het altijd mogelijk om op kosten van de vereniging een officiële KNZB opleiding te volgen. Hiervoor is de tijdsbesteding behoorlijk hoog. Voor een niveau 2 opleiding zijn dit 7 dagdelen + huiswerk; voor niveau 3 ben je een jaar bezig.
Gedurende het seizoen:In overleg; voor trainingen minimaal 1 uur in de week. Voor coachen 3 wedstrijden per jaar in overleg welke wedstrijden.
Voordelen:Tijdens de wedstrijd wordt je voorzien van een drankje en kan je eigen kind ook van begin tot eind volgen. Tijdens de trainingen ben je bezig met het verbeteren van de prestaties en heb je veel contact met de jeugd. Je begrijpt steeds beter wat de zwemmers (dus ook je eigen kind(eren) moeten doen om tot hun maximale prestaties te komen.) Je krijgt heel veel terug van de zwemmers voor de energie die je erin steekt. Deel zijn van een gezellig team.
Nadelen:Aangezien vrijwilligerswerk niet vrijblijvend is ga je een vrijwilligerscontract aan met de vereniging. Je zet je dan ook voor afgesproken momenten vast. We gaan er vanuit dat er dan niet “zomaar” wordt afgemeld.

Lid Technische commissie

Een lid Technische commissie ondersteunt en regelt zaken voor de wedstrijd groep. Dit behelst onder meer het organiseren van thuiswedstrijden, het werken met Splash Meetmanager (voor de wedstrijd de inschrijvingen verwerken en programma maken en tijdens de thuiswedstrijden het ingeven van de gezwommen tijden). Alle voorkomende werkzaamheden welke nodig zijn om de organisatie van de wedstrijdgroep optimaal te laten verlopen.

De tijdsbesteding hiervoor is afhankelijk va het aantal taken wat moet worden opgepakt. We gaan uit van 2 uur per maand voor vergaderingen en uitwerken van de taken 2 wedstrijden (voorbereiding + ingaves ongeveer 4 uur per wedstrijd) per jaar.

Opleiding:Uitleg programma Splash Meetmanager.
Voordelen:Tijdens de thuiswedstrijd wordt je voorzien van een drankje. en kan je eigen kind ook van begin tot eind volgen. Je kunt mee praten over het beleid van de wedstrijd groep.
Nadelen:Je praat niet alleen in het belang van je eigen kind maar voor de groep.

Overige

Klankbordgroep

Sinds 2013 heeft Hydra een klankbordgroep. Dit ter ondersteuning van het bestuur om te weten wat er binnen de vereniging leeft. De voorkeur vanuit het bestuur is om uit alle geledingen een afvaardiging te hebben. Termijn kan voor maximaal 3 jaar maar korter is ook mogelijk. Bij interesse of meer informatie graag melden bij het bestuur.

PR

Het regelen van een stukje PR ligt nu bij het bestuur. In verband met drukte met andere verenigingszaken krijgt dit niet altijd de aandacht die het verdient. Het bestuur is daarom op zoek naar iemand die de PR wil regelen. Bij verenigingsactiviteiten, diplomazwemmen en kampioenschappen waar Hydra aan deelneemt, komt er altijd een leuk stukje in de krant en op de eigen website.

Wij zoeken iemand die zorgt dat er bij alle activiteiten een stukje geschreven wordt en ingestuurd wordt naar de krant. Dit betekent niet per se dat je zelf alle nieuwsberichten moet schrijven, maar je kunt bijvoorbeeld ook aanwezige ouders of trainers per gelegenheid vragen om iets op papier te zetten. Heb je interesse? Informeer dan bij het bestuur.

Contactpersoon trainingsmiddelen

Hydra biedt een aantal trainingsmiddelen aan aan haar leden, zoals een plankje, pull-buoy en zwemflippers. Deze zijn voorradig en met 10% korting t.o.v. de prijs in de winkel. Daarnaast hebben onze kaderleden en wedstrijdzwemmers allemaal een Hydra shirt en Hydra tas.

Wij zoeken iemand die als contactpersoon voor de verkoop van deze trainingsmiddelen en shirts wil fungeren. Kinderen groeien, dus ook de zwemflippers en shirts zijn soms aan vervanging toe. Daarnaast moet tijdig geconstateerd worden als de materialen op beginnen te raken, zodat er nieuwe besteld kunnen worden.

Ouders en kaderleden zoeken met jou contact voor nieuwe materialen. Je bent standaard of op vooraf afgesproken tijden aanwezig op het zwembad voor de verkoop of het aanpassen van materialen/shirts. Je beheert daarnaast ook een bestellijst met de kosten per lid en zorgt dat dit bij de penningmeester terecht komt.

Nieuw in Gemert!

Nieuw in Gemert! Leren zwemmen met SuperSpetters

Snel naar

Vrienden van Hydra