Preventief beleidsplan

Zwemvereniging Hydra streeft naar een zo veilig mogelijk sportklimaat en heeft daarom dit preventief beleidsplan opgesteld. Het bevat regels waar alle vrijwilligers zich aan dienen te houden en een aanname beleid voor nieuwe vrijwilligers.

Gedragsregels

De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

Aannamebeleid vrijwilligers

Hydra hanteert het volgende aanname beleid voor nieuwe vrijwilligers:

Vertrouwenscontactpersonen

De vertrouwenscontactpersonen zijn bij Hydra het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten. De vertrouwenscontactpersoon is er voor iedereen.

Hydra heeft de volgende twee vertrouwenscontactpersonen:

Joop van de Laar0492-322433
Patricia van de Weijer0492-363911

Wil je liever iemand spreken van buiten Hydra om? Dat kan ook. Hiervoor is het Centrum Veilige Sport Nederland in het leven geroepen. Meer informatie en contactgegevens vind je op https://centrumveiligesport.nl/

Onze vertrouwenspersonen stellen zich voor

Hallo,

Wij willen ons even voorstellen en vertellen wat onze taak binnen de zwemvereniging ZV Hydra is als vertrouwenspersoon.

ZV Hydra is een zwemvereniging die zich bezighoudt met meerdere onderdelen van de zwemsport waar alle leeftijden in voorkomen: van diplomazwemmen, recreanten, trimzwemmen, triatlon en niet de vergeten een belangrijk onderdeel van ZV Hydra het wedstrijdzwemmen. De vereniging staat bekend een goede band met de zwemmers te hebben door plezierig te sporten/zwemmen in een veilige omgeving. Onze trainers en lesgevers waarborgen deze veilige omgeving actief tijdens de trainingen en wedstrijden Zij treden op bij onenigheden en ongepast gedrag. Soms zijn er situaties die verder gaan dan dat. En dan kan je daarmee naar ons toekomen. Wij als vertrouwenspersoon zullen op een vertrouwelijke manier naar je luisteren naar je verhaal, ervaring of hulpvraag en kunnen je hierbij dan ondersteunen en begeleiden naar een goede oplossing. Wat je aan één van ons vertelt blijft natuurlijk vertrouwelijk. Soms is het nodig om het incident (in samenspraak met jou ) met het bestuur te bespreken. Het bestuur is namelijk verantwoordelijk voor een veilige vereniging. Wanneer sprake is van een strafbaar feit heeft de vertrouwenspersoon de wettelijke verplichting deze bij de politie te melden. De vertrouwenspersoon is voor alle leden, ouders van de leden, vrijwilligers en het bestuur.

Ik ben Joop van de Laar. Ik heb twee dochters waarvan één dochter nu nog actief bij het wedstrijdzwemmen is. Toen beide dochters nog lid waren van ZV Hydra en ik met regelmaat kwam kijken naar de trainingen en meeging naar het jaarlijkse kamp is er aan mij gevraagd of ik vertrouwenspersoon wilde zijn voor de vereniging. Doordat mijn dochter volwassen is, ben ik minder aanwezig bij de vereniging. Ik ben te bereiken op mobiel 06-11434432. Mailen mag ook: jjvandelaar@gmail.com

Mijn naam is Patricia van de Weijer. Ik ben moeder van drie kinderen waarvan er twee nu nog actief zwemmen bij ZV Hydra. Ik ben werkzaam in de Thuiszorg als ziekenverzorgster. Mocht er iets zijn om wat voor reden dan ook, dan staat bij mij de deur voor je open. Je kunt me het snelste bereiken door mij mobiel te bellen op 06-47331366 of te mailen naar m.vandeweijer@hotmail.com

Snel naar

Vrienden van Hydra