Preventief beleidsplan

Zwemvereniging Hydra streeft naar een zo veilig mogelijk sportklimaat en heeft daarom dit preventief beleidsplan opgesteld. Het bevat regels waar alle vrijwilligers zich aan dienen te houden en een aanname beleid voor nieuwe vrijwilligers.

Gedragsregels

De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

Aannamebeleid vrijwilligers

Hydra hanteert het volgende aanname beleid voor nieuwe vrijwilligers:

Vertrouwenscontactpersonen

De vertrouwenscontactpersonen zijn bij Hydra het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten. De vertrouwenscontactpersoon is er voor iedereen.

Hydra heeft de volgende twee vertrouwenscontactpersonen:

Joop van de Laar0492-322433
Patricia van de Weijer0492-363911

Wil je liever iemand spreken van buiten Hydra om? Dat kan ook. Hiervoor is het Centrum Veilige Sport Nederland in het leven geroepen. Meer informatie en contactgegevens vind je op https://centrumveiligesport.nl/

Nieuw in Gemert!

Nieuw in Gemert! Leren zwemmen met SuperSpetters

Snel naar

Vrienden van Hydra