Lidmaatschap

Wij zijn aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Zwembond, KNZB

Het is mogelijk om lid te worden van Hydra wanneer je in het bezit ben van Zwemdiploma A of het Diploma Superspetters. Voor ouderen is het voldoende wanneer men kan laten zien dat men voldoende zwemvaardig is.

Je kunt bij ons terecht voor diplomazwemmen voor SuperSpetters en Zwemvaardigheid 1-2-3, voor wedstrijdzwemmen, voor recreatief zwemmen, voor trimzwemmen en als triatleet van Thriatlongroep Gemert.

Meld je aan als lid via het inschrijfformulier en vul de machtiging in en mail dit naar penningmeester@zvhydra.nl. Nadat je je hebt aangemeld nemen we contact met je op om te laten weten wanneer je kunt starten. Je mag 4 trainingen/lessen meedoen om te kijken of je het leuk vind. Hierna besluit je of je daadwerkelijk lid word van Hydra.

Heb je vragen over het lidmaatschap van Hydra mail deze naar penningmeester@zvhydra.nl. We nemen dan spoedig contact met je op.

Men kan lid zijn van meerdere zwemverenigingen maar men mag bij deelname aan wedstrijden maar voor één zwemvereniging uitkomen.

Bij ernstig wangedrag kan een tijdelijke schorsing dor het bestuur worden opgelegd. Een geschorst lid verliest voor de duur van de schorsing alle rechten verbonden aan zijn lidmaatschap maar dient echter wel zijn verplichtingen na te komen.

Contributie

Onderstaand de maandelijkse contributiebedragen welke vanaf 1 januari 2024 van toepassing zijn. Maandelijks ontvang je een factuur met daarop vermeld de verschuldigde bedragen. De betaling van deze factuur vind plaats middels automatische incasso.

Wedstrijdzwemmers€ 26,20 per maand
+ € 5,00 per kalenderjaar voor een startvergunning (jonger dan 12 jaar)
+ € 42,05 per kalenderjaar voor een startvergunning (12 jaar en ouder)
SuperSpetters€ 25,60 per maand
Zwemvaardigheid€ 20,50 per maand
Recreanten€ 20,50 per maand
Triatleten€ 15,35 per maand
Trimzwemmers dinsdag- of vrijdagavond€ 15,35 per maand

De verplichte contributie voor de KNZB is € 20,30 per kalenderjaar. Dit is exclusief de kosten voor een startvergunning voor de wedstrijdzwemmers (zie hierboven).

Stichting Leergeld

Als er door welke reden dan ook moeite is om de contributie te betalen, je hiervoor terecht kan bij Stichting Leergeld (www.leergeldgemert.nl). Zij betalen contributie voor kinderen en jongeren tussen de 0-18 jaar die om financiële redenen niet (meer) kunnen sporten. Hier kunnen zowel nieuwe leden als huidige leden gebruik van maken.

Studentencontributie wedstrijdzwemmers

Vanaf 2015 biedt Hydra een studentencontributie voor wedstrijdzwemmers. Via onderstaande voorwaarden, zoals vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 19 maart 2015:

Denk jij dat je in aanmerking komt voor de studentencontributie? Neem dan contact op met onze technische commissie via tc@zvhydra.nl.

Regeling vrijstelling contributie langdurig geblesseerden

Omdat het bestuur de vraag voor het stopzetten van de contributie vaker krijgen, ook soms voor kortstondige blessures, is hierover een beleid opgesteld, naar wat redelijk is voor leden die langere periodes niet kunnen komen zwemmen. Bij korte blessureperiodes (slechts een paar weken) wordt geen vrijstelling van contributie gehanteerd. Deze regeling is in de algemene ledervergadering van 23 maart 2017 goedgekeurd door de leden.

Het beleid is als volgt:

Opzeggen lidmaatschap

Wil je het lidmaatschap van Hydra opzeggen, stuur dan een mail naar penningmeester@zvhydra.nl. Vermeld hierbij de naam van het lid en per wanneer je het lidmaatschap wilt beëindigen. Je kunt het lidmaatschap maandelijks opzeggen met een opzegtermijn van één kalendermaand.

Snel naar

Vrienden van Hydra