Lidmaatschap

Wij zijn aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Zwembond, KNZB

  1. Een voorwaarde om ingeschreven te kunnen worden is het bezit van zwemdiploma "A". Een uitzondering wordt gemaakt voor ouderen die het zwemmen goed machtig zijn en voor leden die starten met de SuperSpetters zwemles.
  2. Het inschrijfgeld is 9,00 euro. Dit is een bondsbijdrage aan de KNZB die wij voor elk lid moeten afdragen.
  3. Wij hanteren een jaarcontributie die "vooraf' moet worden betaald in 12 termijnen van een maand of in 4 termijnen van een kwartaal.

Om lid of jeugdlid te worden moet men zich schriftelijk opgeven via het inschrijfformulier. Men kan lid zijn van meerdere zwemverenigingen maar men mag bij deelname aan wedstrijden maar voor één zwemvereniging uitkomen.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van het jaar om wat voor redenen dan ook wordt beëindigd dan blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd. In bijzondere omstandigheden kan het bestuur uitstel van betaling toestaan of een betalingsregeling voorstellen. Een lid dat contributieachterstand heeft kan de toegang tot trainingen, oefenuren en vergaderingen worden ontzegd.

Bij ernstig wangedrag kan een tijdelijke schorsing dor het bestuur worden opgelegd. Een geschorst lid verliest voor de duur van de schorsing alle rechten verbonden aan zijn lidmaatschap maar dient echter wel zijn verplichtingen na te komen.

Na aanmelding mag je 4 proeflessen (trainingen) meedoen om te kijken of je het leuk vind bij Hydra. Daarna word je officieel ingeschreven en ben je lid van Hydra.

Contributie

Contributiebedragen per 1 april 2017, per lidsoort, per maand:

Wedstrijdzwemmers€ 23,00 per maand
SuperSpetters€ 22,50 per maand
Zwemvaardigheid / recreanten€ 18,00 per maand
Triatleten€ 13,50 per maand
Trimzwemmers dinsdag- of vrijdagavond€ 13,50 per maand

Aandachtspunten bij contributiebetaling:

Studentencontributie wedstrijdzwemmers

Vanaf 2015 biedt Hydra een studentencontributie voor wedstrijdzwemmers. Via onderstaande voorwaarden, zoals vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 19 maart 2015:

Denk jij dat je in aanmerking komt voor de studentencontributie? Neem dan contact op met onze technische commissie (Niels de Jong, tc@zvhydra.nl).

Rekeninginformatie

Om het uzelf en de penningmeester gemakkelijk te maken, adviseren wij u om uw bank of giro opdracht te geven tot automatische afschrijving. Deze opdracht moet u, na beëindiging van het lidmaatschap, zelf weer afzeggen.

Rabobank Gemert-Bakel rekeningnummer: NL11 RABO 0116 1441 65
t.n.v. penningmeester ZV Hydra
G.J.E. Nooijen
Erf 41
5422 AV Gemert

Bij betaling graag contributie periode en naam lid vermelden.

Regeling vrijstelling contributie langdurig geblesseerden

Omdat het bestuur de vraag voor het stopzetten van de contributie vaker krijgen, ook soms voor kortstondige blessures, is hierover een beleid opgesteld, naar wat redelijk is voor leden die langere periodes niet kunnen komen zwemmen. Bij korte blessureperiodes (slechts een paar weken) wordt geen vrijstelling van contributie gehanteerd. Deze regeling is in de algemene ledervergadering van 23 maart 2017 goedgekeurd door de leden.

Het beleid is als volgt:

Uitschrijven / opzeggen lidmaatschap

Als u uw lidmaatschap van ZV Hydra wilt opzeggen, dient u dit per mail te versturen aan penningmeester@zvhydra.nl. Vermeld hierbij het naam van het lid en per wanneer u het lidmaatschap wilt opzeggen. U kunt uw lidmaatschap opzeggen vanaf de 1e van de volgende maand.

Nieuw in Gemert!

Nieuw in Gemert! Leren zwemmen met SuperSpetters

Snel naar

Agenda

DatumActiviteit
25 febCarnaval (geen zwemmen)
5 meiBevrijdingsdag (geen zwemmen)

Volledige agenda…

Vrienden van Hydra